Esileht - Korrita

Kas Sinu lapsel esineb kõnearengu raskusi?

Olen Pille Õis, üle 30 aastase kogemusega eripedagoog ja logopeed, kes pakub Sulle mugavalt Pärnu kesklinnas abi.


Teenused

Kõnearendus

Matemaatika õpiabi

Mentorlus

Minu printsiibid

Individuaalne areng

Lähtun individuaalsetest vajadustest ja toetun õpetamisel iga lapse tugevatele külgedele.

Mängupõhine

Arendan kõne- ja õpioskusi läbi erinevate mängude.

Ajukeskne õpetamine

Keskendumisoskus on nagu lihas – ilma piisava kasutamiseta võib see kängu jääda, korralikult treenides see aga areneb.

Minust lähemalt

Tänaseks olen töötanud üle 30 aasta erinevates haridusasutustes. Oman töökogemust lasteaia logopeedina, tõhustatud toe klassi  klassijuhatajana, eesti keele õpetajana ja kooli eripedagoogina. Nendeks rollideks valmistas mind ette Tartu Ülikoolis omandatud magistrikraad eripedagoogikas. Lisaks  olen olnud VEPA mentor-koolitaja alates 2014. aastast. VEPA on Tervise Arengu Instituudi poolt koordineeritud ennetusprogramm, mis keskendub laste käitumisoskuste arendamisele ja eneseregulatsioonioskuste kujundamisele läbi mängu.  Tallinna Ülikoolis loen loenguid õpiraskustest ja käitumisraskustest.

2018. aasta kevadel  avasin Pärnu linnas erakabineti lisatuge vajavatele lastele.

Võta ühendust

Aadress: Malmö 23, Pärnu 80011
Email:
pille@korrita.ee

KONTAKT

KORRITA KOOLITUSED OÜ
Reg nr 16819133
pille@korrita.ee

TEENUSED

Koolitused