Pille Õis koolitused Pärnus | teenused

Esmane konsultatsioon – 30€

Teraapia algab esmase konsultatsiooniga, kus selgitan välja lapse individuaalse arengukava lähtuvalt lapse vajadustest.

Kõikide teenuste hind sõltub lapse vanusest ja olukorra keerukusest. Täpsema hinnapakkumise teen peale esmast konsultatsiooni. Hinnad on vahemikus 15-25 eurot.

Teraapia toimub sagedusega üks kord nädalas:

 • 3 – 4 aastastele 30 minutit
 • 5 – 7 aastastele 45 minutit
 • kooliealistele 60 minutit
 • täiskasvanutele 60 minutit

Hääldushäirete korrektsioon

Mitmetel lastel esineb raskusi üksikhäälikute hääldamisel – häälikuid kas jäetakse ära, asendatakse või moonutatakse. Sagedamini esinevad probleemid hääldusliigutuste poolest eesti keele kõige raskemate häälikutega – R ja S.

Hääldushäirete korrektsioon on logopeediline teenus, mis hõlmab endas artikulatsiooniaparaadi harjutusi, hääliku esilekutsumist ja kõnesse viimist.

Oodatud on kõik, olenemata vanusest, kellel esineb häädushäireid.

Kõnearendus

Kõneareng võib erinevatel põhjustel maha jääda. Need lapsed vajavad järjepidevat ja süsteemset logopeedilist abi. Kui last ümbritsevad täiskasvanud ei arvesta tema kõnemõistmise arengu taset, siis tekivad laste ja vanemate vahel kommunikatsiooni probleemid ning neid ümbritsevate täiskasvanute sõnavara ja lauseehitus ei toeta lapse kõne arengut.

Kõnearendustöö planeerimisel ja keelematerjali valikul lähtun lapse kõne arengu tasemest ning keskendun kõne- ja tunnetustugevuse iseärasustele.

Kogelusteraapia

Kogelust iseloomustab voolavas kõnes esinevate kõnetakistuste ebanormaalselt kõrge sagedus või kestus. Kõnetakistused väljenduvad häälikute, silpide või sõnade kordustes, häälikute venitamises või häälepaelte blokeerumises.

Pakun teenust, kus kasutan kogeluse modifitseerimise metoodikat, mille eesmärgiks on vähendada kogelusega seotud negatiivseid tundeid ja vältimiskäitumist ning aktsepteerida oma kogelust ja muuta seda kõnetehnikate abil kergemaks.

Matemaatika õpiabi 1. ja 2. kooliastmele

Mõnikord vajab laps individuaalselt juhendamist, et mõista kuidas lihtsamalt leida õigeid vastuseid matemaatilistele ülesannetele. Nendes olukordades vajab laps aega, et aru saada, kuidas jõuda lahendusteni samm-sammult.

Matemaatika õpiabis arendan lapse matemaatilisi oskusi ja kinnistan vajalikke toimetulekustrateegiaid.

Oodatud on kõik lapsed 1. ja 2. kooliastmes (1. – 6. klass).

Lugemis- ja kirjutamisoskuste korrektsioon

Lugemis- ja kirjutamisoskus on üks olulisemaid oskusi, et koolis edukalt toime tulla. Tihti peale need lapsed, kellel lugemine ja kirjutamine nii hästi välja ei tule, jäävad ka teistes ainetes enda eakaaslastest maha. See tekitab ebakindlust ja madalat enesehinnangut, mis võib saada määravaks terveks eluks.

Lugemis- ja kirjutamisoskus, nagu iga teine oskus, areneb ainult harjutades. Pakun individuaalset teenust, kus tõstan lapse enesekindlust ja usku enda võimetesse läbi positiivse lugemis- ja kirjutamiskogemuse.

Oodatud on kõik, kellel esineb lugemis- ja kirjutamisraskusi, olenemata vanusest.

Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanu/lapse eesti keele õpe

Keeleõppe tunni eesmärk on arendada õppija keeleoskust.  Õppetunni ettevalmistamisel lähtun alati õppijast, mida ta oskab ja mida meeldib talle teha. Aitan kõikidel õppijatel saada positiivse õpikogemuse ja ületada keelebarjäärid. Kohandan oma keelekasutust vastavalt õppija tasemele. Keele omandamise tulemusi mõjutab kõige enam õppija motivatsioon keeleõppeks ja teda ümbritsev keelekeskkond.

Teadliku vanema coaching

Vanematena soovime, et meie lapsed saaksid ennast hästi tunda  just selle inimesena, kes nad on. Et neil oleksid head suhted, et nad oleksid hoolivad ja kaastundlikud, et neil läheks koolis hästi ja nad oskaksid olla vastutustundlikud. Et nad saaksid igas eluetapis hakkama ja tunneksid ennast kindlalt. Kuidas seda kõike luua?

Toetan perede  õppimist, kasvamist ja paranemist. Õpetan vanematele tõhusaid vahendeid stressi ja ülekoormuse vähendamiseks ning strateegiaid vastupidavate, tugevate ja enesekindlate laste kasvatamiseks. 

Kui olete vanem, kes soovib:

 • vähem stressi, pinget ja ülekoormust
 • vähem konflikte ja võimuvõitlusi
 • rohkem paindlikkust ja koostööd oma peres
 • sügavamat sidet oma lastega
 • suuremat sisemist rahu ja vastupidavuse tunnet

Ja üldist kergus- ja kindlustunnet oma lapsevanemaks olemise teel.

Siis tere tulemast! 

Olete õiges kohas.

Võtke minuga ühendust ja leiame igale olukorrale lahenduse!

Mentorlus

Mentorlus toetab õppimist töökohal, eneseanalüüsi ja reflektsiooni.

Olen saanud väga palju inspiratsiooni oma parimatelt mentoritelt. Just tänu neile olen täna see, kes ma olen. Usun sellesse, et igal ühel meist on võimalus olla homme parem versioon endast kui täna. 

Õpetajatöö esitab iga päev uusi väljakutseid ja inimestena teeme antud ajahetkel oma teadmistele toetudes parima otsuse. Olukordadele lahenduste leidmiseks on vaja olemasolevat tööriistakasti aeg-ajalt uuendada.  Nõustan õpetajaid tööalastes küsimustes,  toetan isiklikku arengut lähtuvalt konkreetsetest vajadustest.  Arvestan kliendi tugevusi ja ressursse. Minu kui mentori ülesanne on panna inimest endasse vaatama ja leidma uusi võimalusi, minu ülesanne pole kedagi muuta.  Aitan eesmärgistada ja jõuda oluliste otsusteni, mõelda laiendatult ja strateegiliselt. Kõik vastused on meie sees olemas. 

Kui  oled õpetaja, kes soovib:

 • oma kogemuste reflekteerimist
 • toetust eesmärkide seadmisel
 • lahendust keerulistele olukordadele
 • leida  kaotatud enesekindluse,  

siis tere tulemast!

Oled õiges kohas.

Võtke minuga ühendust ja leiame igale olukorrale lahenduse!

KONTAKT

KORRITA KOOLITUSED OÜ
Reg nr 16819133
pille@korrita.ee

TEENUSED

Koolitused