Minust - Korrita

Minust

Minu nimi on Pille Õis.

Tänaseks olen töötanud üle 30 aasta erinevates haridusasutustes. Oman töökogemust lasteaia logopeedina, tõhustatud toe klassi klassijuhatajana, eesti keele õpetajana ja kooli eripedagoogina. Nendeks rollideks valmistas mind ette Tartu Ülikoolis omandatud magistrikraad eripedagoogikas. Lisaks  olen olnud VEPA mentor-koolitaja alates 2014. aastast. VEPA on Tervise Arengu Instituudi poolt koordineeritud ennetusprogramm, mis keskendub laste käitumisoskuste arendamisele ja eneseregulatsioonioskuste kujundamisele läbi mängu. Tallinna Ülikoolis loen loenguid õpiraskustest ja käitumisraskustest. 2018. aasta kevadel avasin Pärnu linnas erakabineti lisatuge vajavatele lastele.

Enda tugevuseks pean süsteemseid lähenemis- ja töötamisviise. Suhtun heatahtlikult kõikidesse peredesse ja enda hoolde usaldatud lastesse. Pean väga oluliseks igas tunnis arendada tahtlikku tähelepanu, mis ennustab tunnetusprotsessidest kõige rohkem vaimset ja akadeemilist võimekust. Leian, et laste motivatsioon õppida on olulisem kui edukad eksamitulemused.  Lasteaias, koolis, erapraksises  ja VEPA programmis lastega kokku puutudes olen õppinud, et märgata ja tunnustada tuleb igat pingutust. Tunne, et ma saan hakkama, suurendab enesetõhusust ja toetab motivatsiooni edasi tegutseda. Toetav lähenemine loob keskkonna, kus laps tunneb ennast turvaliselt ja ei karda teha vigu, mis on õppimisprotsessis väga olulised. Tulemuseks on meil lapsed, kellel on motivatsioon õppida, soov olla veel parem ning kes on üldiselt õnnelikumad ja rahulolevamad.  

Kontor Malmö tänaval

Tore keskkond nii väiksemale kui suuremale lapsele

Ooteruum ka vanemale

Mida teised kliendid arvavad

KONTAKT

KORRITA KOOLITUSED OÜ
Reg nr 16819133
pille@korrita.ee

TEENUSED

Koolitused